KONGRE KONULARI

Anatomy Of Skullbase / Kafa Tabanı Anatomisi
Paranasal Sinuses / Paranazal Sinusler
Anterior-Central Skullbase / Ön-Orta Kafa Tabanı
Lateral Skullbase / Yan Kafa Tabanı
Posterior Fossa - Kraniovertebral Junktion / Arka Fossa - Kraniovertebral Bileşke
Pediatric Skullbase / Pediatrik Kafa Tabanı
Vascular Patolojies Of Skullbase / Kafa Tabanı Vaskuler Hastalıkları
Imaging Of Skullbase / Kafa Tabanında Görüntüleme
Intraoperative Imaging Of Skullbase / Intraoperative Monitorization / Kafa Tabanında İntraoperatif Görüntüleme / Monitorizasyon
Complications Of Skullbase Treatment And Life Quality / Kafa Tabanı Tedavilerinde Gelişen Komplikasyonlar Ve Yaşam Kalitesi
Skullbase Trauma / Kafa Tabanı Travması
Reconstruction Of Function / Fonksiyonel Düzeltme
Rehabilitation Of Skullbase / Kafa Tabanı Hastalıklarında Rehabilitasyon
Pathologies And Research In Skullbase / Kafa Tabanı Patolojileri Ve Araştırmalar